Kuopion palloseura

Aetoo savolaesta
jalakapalloo vuuesta 1923

Itä-Suomen yliopisto ja Kuopion Palloseura ovat luomassa mallia urheilujoukkueille

24.05.2019


Itä-Suomen yliopisto (UEF), Kuopion Palloseura ja Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos (KuLTu) ovat tehneet aktiivista yhteistyötä ”Urheilijaksi kasvaminen”-ohjelman puitteissa vuodesta 2018 alkaen.
 
”Urheilijaksi kasvaminen”-ohjelman visiona on luoda toimintamalli, jota voidaan hyödyntää jalkapallon lisäksi myös muissa urheilulajeissa. Mallin avulla tunnistetaan urheilullista menestymistä selittäviä tekijöitä ja huippu-urheilijalle asetettavia vaatimuksia. Myös vammariskin vähentäminen ja vammojen syntymisen ennaltaehkäisy tehostuvat mallin avulla. Pitkällä aikajänteellä kerättyä aineistoa voidaan käyttää myös laadukkaan tutkimustiedon tuottamiseen. ”Urheilijaksi kasvaminen”-ohjelma on käynnistetty B17- ja D13-junioreiden kanssa.

D-junioreiden kanssa on lähdetty liikkeelle ”Elintavat ja terveys”-teemalla, jossa selvitetään nuorten liikuntatottumuksia, fyysistä passiivisuutta, ravitsemusta, unen määrää sekä yleistä terveyttä. Tietoa kerätään pelaajilta ja vanhemmilta kyselylomakkeella, johon UEF:n professori Timo Lakan johtama Lasten liikunta- ja ravitsemustutkimusryhmä on antanut henkilökohtaisen palautteen. Lisäksi KuLTu toteuttaa pelaajille lepo-EKG-, kehonkoostumus- sekä spirometria-mittaukset, joiden perusteella ylilääkäri Kai Savonen antaa pelaajille ja heidän vanhemmilleen henkilökohtaisen palautteen.

B-junioreiden kanssa on tehty yhteistyötä ”Pelaajan valmiustila”-teemalla, jossa tarkoituksena on seurata pelaajan kuormittumista ja palautumista koko kauden ajan. Palautumisen seurannan tärkeys korostuu iän myötä, kun pelaajaan kohdistuva kokonaiskuorma kasvaa koulutyön vaatimusten, harjoitus- sekä pelimäärien kasvaessa. Pelaajien valmiustilaa on seurattu sykevälivaihtelumittauksien avulla siten, että pelaajat ovat mitanneet leposykettä viiden minuutin ajan joka arkiaamu.

Sykemittaukset analysoidaan Kubios Oy:n automaattisella analysointiohjelmistolla ja yliopistotutkija Mika Tarvainen vastaa analyysitulosten tulkinnasta sekä henkilökohtaisen palautteen antamisesta. ”Pelaajan valmiustila”-mittaukset on aloitettu vuoden 2019 alussa viidentoista pelaajan osalta ja saatua tietoa on jo pystytty hyödyntämään pelaajien valmennus- ja ohjaustoiminnassa. Pelaajien vanhemmat ovat hyväksyneet pelaajan mittauksiin osallistumisen ja tietojen luovuttamisen seuran käyttöön.

Tutkimusyhteistyön lisäksi Itä-Suomen yliopisto ja Kuopion Palloseura tekevät markkinointi- ja sidosryhmäyhteistyötä mm. kannustamalla koululaisia jalkapallon pariin ja järjestämällä yhteistyökumppaneilleen tilaisuuksia ja seminaareja, joissa julkistetaan tutkimustuloksia tehdystä yhteistyöstä.
 
Lisätietoja:
Mika Tarvainen, sovelletun fysiikan laitos, UEF, mika.tarvainen(a)uef.fi
Timo Lakka, biolääketieteen laitos, UEF, timo.lakka(a)uef.fi
Kai Savonen, Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos, kai.savonen(a)uef.fi
Jari Koistinen, Kuopion Palloseura ry, jari.koistinen(a)juniorikups.fi