Kuopion palloseura

Aetoo savolaesta
jalakapalloo vuuesta 1923

Pallo haltuun -hanke

19.10.2016

Pallo haltuun -hanke

Pallo haltuun –hankkeen tuotoksena toteutettu selvitys osoittaa, miten Kuopion Palloseuran ottelutapahtumaa ja Savon Sanomat –areenan toimivuutta tulisi kehittää.

Kuopion Rouvasväenyhdistyksen/Kuopion Muotoiluakatemian Kohtaamisesta tunteeseen -selvityksen toteutti Jarkko Tirronen (YTT). Selvitys toimii perustana Pallo Haltuun -hankkeelle, jossa maahanmuuttajataustaiset nuoret ja juniorijalkapalloilijat kehittävät yhdessä asiantuntijoiden kanssa Kuopion Palloseuran ottelutapahtumaa ja Savon Sanomat Areenan toimivuutta hyödyntämällä Kuopio DESIGN thinking –ongelmanratkaisumallia. Kuopion DESIGN thinking –mallissa avaintoimijat ratkaisevat aitoja kehittämisongelmia yhdessä eri alojen asiatuntijoiden kanssa.

Kohtaamisesta tunteeseen -selvityksen analyysi perustui Kuopion Palloseuran ottelutapahtumien havainnointiin, jalkapallotoimijoiden haastatteluihin sekä katsojille kohdennettuun kyselyyn. Aineisto kerättiin heinä-lokakuussa 2016. 

Selvityksessä havaittiin, että tunneside jalkapalloa ja kannatettavaa seuraa kohtaan on keskeinen tekijä ottelutapahtumaan osallistumisessa. Ottelutapahtumaan osallistuminen on kuitenkin monien tekijöiden summa. Rakkaus lajiin ohjaa sitoutuneita kannattajia, kun satunnaisten kannattajien ottelutapahtumaan osallistumiseen vaikuttaa myös muut tekijät, kuten sää, vastustaja, peliseura tai pelin panos. Keskeinen haaste liittyy siihen, miten satunnainen kannattaja muuttuu sitoutuneeksi kannattajaksi. Tunnesidettä voidaan vahvistaa eri tavoin, kuten esimerkiksi tuomalla peliä, pelaajia ja ottelutapahtumaa lähemmäksi katsojia tai edistämällä yhteisöllisyyttä värien, tunnelman tai kannustuksen avulla

Yhteisöllisyyden rakentamisessa keskeistä on ihmisten välinen yhteenkuuluvuus. Ottelutapahtuman toiminnallisuuden, esimerkiksi juonnettujen otteluennakkojen, analyysien tai pelaaja- ja valmentajahaastatteluiden avulla voidaan lisäksi lisätä pelitapahtuman kiinnostavuutta. Oheispalveluiden riittävyys sekä monipuolisuus ovat myös keskeinen osa nykyaikaista ottelutapahtumaa. Polkuja jalkapallorakkauteen on monia, mutta jokaista polkua yhdistää kolme vaihetta: kohtaaminen, tieto ja tunne. Polkua kuljettaessa syventyy kohtaaminen vähitellen haluksi tietää ja tuntea – rakastaa lajia.

Pallo haltuun –hanke 

Pallo haltuun –hankkeen toteuttaa Kuopion Rouvasväenyhdistys ry yhteistyössä Kuopion Palloseuran kanssa. Hanke toteutetaan 3.10.2016-30.6.2017. Hankkeen rahoittajina toimivat Pohjois-Savon ELY-keskus, Kuopion kaupunki, Kuopion Palloseura sekä Kuopion Rouvasväenyhdistys. Hankkeessa maahanmuuttajataustaiset nuoret ja kantasuomalaiset juniorijalkapalloilijat perheineen kehittävät Kuopio DESIG thinking -toimintamallin avulla Kuopion Palloseuran ottelutapahtumaa ja toimivampaa jalkapallostadionia.

Toimintamallin tavoitteena on kannustaa toimijoita ajattelemaan eri tavalla ja hyödyntää erilaista ajattelua ja osaamista ongelmanratkaisussa. Mallia sovellettiin Kuopion Muotoiluakatemian SÄDE2016 –koululaisten innovaatiopäivillä lokakuussa 2016 hyvin tuloksin.

Pallo haltuun -hanketyöskentely tapahtuu työpajatyöskentelynä, jossa juniorijalkapalloilijat ja maahanmuuttajataustaiset nuoret perheineen kehittävät yhdessä asiantuntijoiden kanssa Kuopion Palloseuran ottelutapahtumaa ja stadionin toimivuutta eri teemojen näkökulmasta. Tavoitteena on edistää yhteishenkeä, yhdessä tekemisen voimaa sekä nuorten itsetuntoa. Kuopio DESIGN thinking –toimintamallin avulla voidaan kehittää esimerkiksi oppilaiden kulttuurista vuorovaikutusta, itsenäistä ajattelua sekä yhteistyötaitoja. 

Lisätietoja:

Jarkko Tirronen, projektipäällikkö/Pallo haltuun -hanke, Kuopion Muotoiluakatemia, p. 040 534 8711, jarkko.tirronen(at)designkuopio.fi
www.designkuopio.fi

Jarmo Heiskanen, toimitusjohtaja, KuPS Oy, p. 043 211 0334, jarmo.heiskanen(at)kups.fi
www.kups.fi